Thuiswerk Monitor

Optimaliseer het thuiswerken

Corona overviel ons met grote kracht, we waren er niet op voorbereid en hadden er nauwelijks kennis over. Het heeft ervoor gezorgd dat kantoormedewerkers massaal van huis uit zijn gaan werken. Zij moesten een goede fysieke werkplek thuis regelen en op een andere manier leren balanceren tussen werk en privé. Er moest aandacht komen voor beweging en energiemanagement thuis. En ook veranderde de manier van aansturen, terwijl al het andere gewoon doorliep.

Voor veel medewerkers een flinke uitdaging om, ondanks de verandering van werkplek, toch het werk goed en energiek te blijven uitvoeren. Misschien ben jij in de huidige situatie enorm opgebloeid? Maar het kan ook zijn dat je juist grote problemen ondervindt.

Juist nu is het dan ook belangrijk om inzicht te krijgen in hoe het staat met jouw mentale weerbaarheid. De monitor geeft antwoord op deze vragen en geeft inzicht in wat jij nodig hebt om ook vanuit huis gezond, productief en met plezier te werken. Daarnaast helpt de Thuiswerk Monitor leidinggevenden in hun faciliterende rol vast te stellen hoe zij het teamproces beter kunnen dienen.  

Doelstellingen

 • De thuiswerk situatie in kaart brengen
 • Groeien in mentale energie
 • Monitoren psychosociale welzijn van medewerkers
 • Voorkomen dat mensen uitvallen

Resultaten

 • Je hebt inzicht in jouw thuiswerk- balans
 • Je hebt inzicht in je energiegevers en -vreters tijdens het thuiswerken
 • Je krijgt handvatten hoe je bepaalde situaties kunt verbeteren
 • Je weet hoe je eventuele mentale risico’s kunt indammen
 • Je krijgt inzicht in waar extra aandacht of bijsturing nodig is
 • Je krijgt inzicht in of eerder ondernomen initiatieven ter verbetering toereikend zijn

Inhoud

De Thuiswerk Monitor is een online vragenlijst met 64 vragen (op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring gebaseerd op het JD-R model) die in 5 tot 10 minuten kan worden ingevuld. De monitor gaat in op verschillende aspecten van het thuiswerken, zoals de tevredenheid over het thuiswerken, de werk-privé balans, de relatie met collega’s en leidinggevende, de ontwikkel behoeften, de algemene gezondheid, is er een dagstructuur, kun je in stilte thuiswerken, hoe gaat het met sociale contacten/leiding/collega’s? etc.

De Thuiswerk Monitor geeft direct na het invullen een digitale rapportage. De resultaten daarvan worden met jouw coach besproken. Zo krijg je gelijk een beeld van waar het thuiswerken al prima gaat en waar er ruimte voor verbetering is.

De Thuiswerk Monitor kan worden ingezet als individuele tool of als organisatiebreed onderzoeksinstrument. Vanzelfsprekend is alle informatie vertrouwelijk en krijgt de werkgever geen inzicht in de persoonlijke antwoorden.

Coaching

Tijdens een onlinegesprek met jouw coach worden de resultaten van de Thuiswerk Monitor geduid en de aandachtspunten onder de loep genomen. Je wordt geholpen bij het zetten van stappen door het formuleren van concrete acties om het thuiswerken voor jou zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Duur

 • Week 1: Invullen Thuiswerk Monitor online vragenlijst (5-10 minuten)
 • Week 1: Individueel coachingsgesprek (ca 1 uur)
 • Week 3: Invullen Thuiswerk Monitor online vragenlijst (5-10 minuten)

Desgewenst kan de Thuiswerk Monitor op regelmatige basis worden herhaald om de vinger aan de pols te houden.

Overig

De Thuiswerk Monitor wordt weliswaar individueel ingevuld, maar de gegevens van meerdere personen kunnen ook worden gecombineerd, zodat een breder beeld ontstaat van bijvoorbeeld een hele afdeling of organisatie. De werkgever kan volledig geanonimiseerd een dashboard volgen waarbij hij in één oogopslag ziet waar het in de organisatie goed gaat en waar aandacht nodig is. Uiteraard wordt daarbij de anonimiteit gerespecteerd en zijn de groepsresultaten nooit herleidbaar tot de individuele personen die de Thuiswerk Monitor hebben ingevuld. Groepsgewijze rapportages zijn interessant voor organisaties en leidinggevenden die willen weten hoe het gesteld is met het psychosociale welzijn van hun medewerkers en die willen weten hoe zij hen effectief bij werken vanuit huis kunnen ondersteunen.

Wil je meer informatie of advies?

Direct bellen Bel mij

What's up?

Heb je een korte vraag?

Stuur een WhatsApp bericht

06-25 34 10 16

Opstapje nodig?

Kom je er even niet uit?

Wij helpen je graag weer op weg.

bel mij

Contact

Bereikbaarheid

info@sampimon.nl

06-25 34 10 16