Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid

Minder werkdruk, meer energie

Zelfsturing is een krachtige manier om medewerkers in de organisatie meer ruimte te geven om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden en zelf te zorgen voor dat resultaten bereikt worden. Elk individu heeft een eigen persoonlijkheid, eigen vaardigheden, eigen doelen, een eigen wil en een eigen karakter. Door ruimte voor zelfsturing ontstaat eigenaarschap en meer betrokkenheid van medewerkers, omdat ze invloed ervaren en hebben op de wijze waarop hun werk en taak zijn georganiseerd, zelf verbeteringen kunnen aandragen en gezien worden. Dit komt de kwaliteit van het werk ten goede en levert naast motivatie meer werkgeluk op.

Het ontwikkelen van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid zijn een noodzaak aan het worden in moderne organisaties om de toenemende complexiteit waar organisaties mee te kampen het hoofd te bieden. De druk om te presteren neemt toe en er wordt van medewerkers steeds vaker verwacht meer met minder te doen. Door techologische ontwikkelingen in onze kenniseconomie worden medewerkers vaak overspoeld met informatie en mails welke een beroep op onze aandacht doen en ons tot een reactie verplichten. Dit geeft medewerkers vaak een gevoel van gejaagdheid, onrust en gevoelens van werkdruk en stress op het werk.

Hoe integreert SAMPIMON
“Zelfsturing” in haar programma?

Tijdens het trainingsprogramma wordt het proces naar zelfsturing gefaciliteerd en leren medewerkers in de praktijk effectief te sturen op resultaatverantwoordelijkheden. Hierbij staat de verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes centraal. Medewerkers leren om te gaan met werkdruk en beschikbare tijd door keuzes te maken en zuinig te zijn op waar aandacht aan wordt besteed.

What's up?

Heb je een korte vraag?

Stuur een WhatsApp bericht

06-25 34 10 16

Opstapje nodig?

Kom je er even niet uit?

Wij helpen je graag weer op weg.

bel mij

Contact

Bereikbaarheid

info@sampimon.nl

06-25 34 10 16