Energiek en effectief werken

Door bezielde, zelfsturende professionals

Bevlogen medewerkers hebben hart voor hun werk. Zij hebben een grote intrinsieke motivatie om te presteren en om hun werk goed te doen. Zij zijn blij met het werk dat ze doen, hebben daar plezier in en krijgen daar energie van. Het levert ze niet alleen zelf energie op, maar zij stralen de energie ook uit naar collega’s en klanten. Door medewerkers in de organisatie meer ruimte te geven om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden en zelf zorgdragen voor dat resultaten bereikt worden ontstaat eigenaarschap en meer betrokkenheid van medewerkers.

Managen van jezelf

Zelfsturende professionals reageren snel, flexibel en efficiënt op ontwikkelingen in de omgeving en sturen effectief op afgesproken resultaten door optimaal gebruik te maken van mogelijkheden in de e-mail, planning en takenlijst. Ze zijn bewust van welk gewoontegedrag en communicatie hen afhoudt, maar ook wat hen juist ondersteund om doelen te bereiken. Ze sturen bij waar nodig en zorgen voor een goede balans tussen werk en privé. Ze kunnen door zich te laten certificeren aantonen dat ze voldoen aan de criteria die bij effectieve zelfsturing hoort.

Wat levert het op?

  • 10-20% tijdswinst
  • Meer regie en invloed op omstandigheden
  • Minder werkdruk
  • Overzicht en overdraagbaarheid van werk
  • Voldoening en energie

Inzicht in energie- en stressniveau/bronnen

Door gebruik te maken van het wetenschappelijke Job Demands-Resources (JDR) model en interventies die zijn gebaseerd op de kennis uit de positieve psychologie, krijgen medewerkers inzicht in hun energieniveau, stressniveau en in de stressoren (werkeisen die energie vreten), energiebronnen (motivatoren die energie geven) en persoonlijke hulpbronnen die daarop van invloed zijn.

GRIP

Tijdens de training werken medewekers aan hun persoonlijke ontwikkeling en leiderschap in het online programma GRIP. Deelnemers doen kennis en inspiratie op, verdiepen het zelfinzicht en oefenen in de praktijk met het thema dat voor hem of haar centraal staat. Na afloop van het trainingsprogramma geeft een anonieme grafische resultaatmeting inzicht in de effecten, zowel op individueel niveau als op organisatieniveau. Medewerkers leren het vinden en behouden van de balans tussen taakeisen en energiebronnen. En hoe zij zelf de regie in dit proces kunnen nemen waardoor zij passie voor het vak, werkplezier en duurzame inzetbaarheid kunnen verhogen en behouden.

Drijfveren

Met behulp van waarden-, cultuur- en structuurprofielen onderscheiden wij verschillende ontwikkelingsfasen die ook toepasbaar zijn op organisaties. Daarbij hebben wij ook oog voor het volwassenheidsniveau van de organisatie en sluiten aan bij het ontwikkelpad van ieder team op weg naar een grotere mate van autonomie.

Medewerkers ontvangen een persoonlijk waardenprofiel en verkennen de eigen relatie tot ‘zelfsturend organiseren’ en de relatie en dynamiek tot de andere kleuren van de diverse waardensystemen.

Reinventing Organizations

Wij zien de organisatie als levend systeem met als doel het potentieel van zowel medewerkers als organisaties ten volle te ontwikkelen. Wij zijn daarbij geïnspireerd door de werkwijze uit het succesvolle managementboek ‘Reinventing Organizations’. Auteur Frederic Laloux heeft in zijn boek vooroplopende bedrijven die succesvol nieuwe vormen van organiseren toepassen onderzocht en beschreven.

What's up?

Heb je een korte vraag?

Stuur een WhatsApp bericht

06-25 34 10 16

Opstapje nodig?

Kom je er even niet uit?

Wij helpen je graag weer op weg.

bel mij

Contact

Bereikbaarheid

info@sampimon.nl

06-25 34 10 16